Loading...

 • osrednja mestna knjižnica v Velenju (“Nova center”)

  Predmet projekta je prenova stare veleblagovnice »nama« s spremembo namembnosti obstoječega objekta v več namensko javno zgradbo z različnimi funkcijami po etažah in osrednjo funkcijo mestne knjižnice. Pri snovanju objekta je bila posvečena posebna pozornost analizi obstoječe grajene strukture in prilagajanju obstoječim zakonitostim urbanega prostora. Želja je bila pozorno koncipirati volumen objekta, kot arhitekturno transparentno celoto, ki komunicira s svojo vsebino z osrednjim mestnim prostorom. Objekt s svojo strukturno in teksturno zasnovo zagotavlja funkcionalnost interierja in prepoznavnost v širšem ambientu grajene strukture mesta. V sled tega so bili izvedeni radikalni posegi v grajeno maso objekta, ki objekt popolnoma spremenijo in dajo objektu popolnoma novo arhitektonsko podobo v kontekstu nove namembnosti. Novi posegi so zaradi lažje gradnje bili izvedeni na montažni način, fasade so poleg steklenih open izvedene s senčili, ki so izvedene z vertikalnimi membranami, tudi posamezni notranji elementi so izvedeni transparentno zaradi komuniciranja z okolico, objekt stoji v najožjem centralnem predelu mesta.

  Pričetek in konec gradnje: 2004/2005 / Lokacija : Velenje / Investitor: Mestna občina Velenje, Toming  Consulting

  Avtor: Uroš Reiter, univ.dipl.inž.arh.

  Izvedba: SGP KOGRAD – GOK – IGEM, D.O.O. Dobja vas 186, Ravne na Koroškem

  foto: Miran Kambič, univ.dipl.inž.arh.

  Objekt je bil v letu 2006 nominiran za Plečnikovo nagrado.

  Interier | Javni objekti