Loading...

 • 1991, 1992
  NALOGE IZDELANE NA ZAVODU ZA URBANIZEM VELENJE
  CELOSTNA PODOBA DRUŽBE PROSTOR D.D. /NATEČAJ – PRVA NAGRADA/
  1.UREDITVENI NAČRT STARI ŠALEK
  2.ZUNANJA UREDITEV VHODNEGA DELA V TERME TOPOLŠICA

  1993
  1. STROKOVNE PODLAGE ZA IZDELAVO UREDITVENEGA NAČRTA CENTRALNIH PREDELOV MESTA RAVNE NA KOROŠKEM.
  2.STROKOVNE PODLAGE IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRENOVO “KARICLJEVE” HIŠE V MEŽICI
  3.PRENOVA KAŠČE NA KMETIJI “PECNIK” NAD ČRNO NA KOROŠKEM

  1994
  1.PRENOVA STARE HRANILNICE NA PREVALJAH

  1995, 1996
  1.VABLJENI ARH. NATEČAJ ZA IZGRADNJO BANKE V ČRNI NA KOROŠKEM /LJUBLJANSKA BANKA
  PRVA NAGRADA
  2.ZUNANJA UREDITEV OSNOVNE ŠOLE “FRANCA PASTERKA LENARTA” V MEŽICI

  1997
  1.PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PGD, PZI ZA POSLOVNO STAVBO ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE NA RAVNAH NA KOROŠKEM.
  2.IZDELAVA POSEBNIH STROKOVNIH PODLAG ZA OBMOČJE POLJANE
  NAROČNIK: RS MINISTRSVO ZA OKOLJE IN PROSTOR URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE, NOSILEC NALOGE: PROF. DR. P. GABRIJELČIČ, UNIV.DIPL.INŽ.ARH./
  3.PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PGD, PZI ZA AVTO SALON IN SERVIS “RENAULT” V VELENJU /INVESTITOR: AVTO DOM IN D.O.O./
  4.PROGRAMSKO STROKOVNE PODLAGE ZA STAVBO “KNEZ” V MISLINJI.

  1998
  1.VABLJENI ARHITEKTURNI NATEČAJ ZA PRENOVO STARE ŠOLE V CENTRALNEM PREDELU MESTA RAVNE NA KOROŠKEM ZA POTREBE OBČINSKE UPRAVNE STAVBE. /PRVA NAGRADA/
  2.IZDELAVA URBANISTIČNE DELAVNICE ZA UREDITEV CENTRALNIH PREDELOV MESTA RAVNE NA KOROŠKEM
  /NAROČNIK: RS MINISTRSVO ZA OKOLJE IN PROSTOR URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE, NOSILEC NALOGE: PROF. DR. P. GABRIJELČIČ, UNIV.DIPL.INŽ.ARH./
  3.SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA PLANA OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM ZA OBMOČJE OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM ZA OBDOBJE 1986-2000, DOPOLNJEN 1998.
  /NOSILEC NALOGE: PROF. DR. P. GABRIJELČIČ, UNIV.DIPL.INŽ.ARH./.
  4.SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA PLANA OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM ZA OBMOČJE OBČINE MEŽICA ZA OBDOBJE 1986-2000, DOPOLNJEN 1998.
  /NOSILEC NALOGE: PROF.DR. P. GABRIJELČIČ, UNIV.DIPL.INŽ.ARH./
  5.PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PGD, PZI ZA OBČINSKO UPRAVNO STAVBO NA RAVNAH NA KOROŠKEM.

  1999
  1.IZDELAVA POSEBNIH STROKOVNIH PODLAG ZA ZASIDAVO INDIVIDUALNIH STANOVANJSKIH HIŠ “DOBJI DVOR”.
  /NOSILEC NALOGE: PROF.DR. P. GABRIJELČIČ, UNIV.DIPL.INŽ.ARH./.
  2.IZDELAVA POSEBNIH STROKOVNIH PODLAG ZA INDUSTRIJSKO CONO “GLANČNIK” MEŽICA.

  2000
  1.VABLJENI ARHITEKTURNI NATEČAJ ZA PRENOVO NARODNEGA DOMA V MEŽICI. /PRVA NAGRADA./

  2001
  2.IDP NARODNI DOM V MEŽICI
  3.IZDELAVA POSEBNIH STROKOVNIH PODLAG ZA ZAZIDAVO “LIPA-ZAHOD” V VELENJU
  4.IZDELAVA POSEBNIH STROKOVNIH PODLAG ZA PREDVIDENO ZAZIDAVO “SMREČNIKOVO” V MEŽICI
  5.PGD, PZI HIŠA “PEČOVNIIK” V VELENJU

  2002
  1.PGD, PZI ZA IZGRADNJO NARODNEGA DOMA V MEŽICI
  2.PGD, PZI DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJO TRGOVSKEGA CENTRA NA KIDRIČEVI V VELENJU
  3.IZDELAVA POSEBNIH STROKOVNUH PODLAG ZA SPREMEMBO “UN” CENTRALNIH MESTNIH PREDELOV MESTA VELENJE.
  4.STROKOVNE PODLAGE ZA PRENOVO TRŽNICE NA CANKARJEVI V VELENJU.
  5.ARHITEKTURNO ZASNOVA ZA STANOVANJSKI BLOK VIS A VIS V VELENJU

  2003
  1.PGD, PZI AVTOSALON KNEZ VELENJE
  2.ARHITEKTURNI NATEČAJ ZA PRENOVO HOTELA NA GOLTEH /DRUGA NAGRADA/
  3.TRGOVSKI CENTER ERA NA KIDRIČEVI V VELENJU
  4.HIŠA „ŽLEBNIK“ NA PREVALJAH
  5.SPREMEMBA IN DOPOLNITEV “PUP” ZA OBČINO MEŽICA
  6.“LN” ZA STANOVANJSKO ZAZIDAVO “SMREČNIK” V MEŽICI

  2004
  1.PGD, PZI KNJIŽNICA VELENJE „CENTER NOVA“ /NOMINIRANA ZA PLEČNIKOVO NAGRADO 2006/
  2.LN STANOVANJSKA ZAZIDAVA “STARA VAS” V VELENJU
  3.IDEJNO ARHITEKTONSKA ZASNOVA DOMA ZA OSTARELE V VELENJU
  4.SKAKALNICA VELENJE IDEJNO ARHITEKTONSKA ZASNOVA

  2005
  1.IDEJNO ARHITEKTONSKA ZASNOVA NADZIDAVE “KSC” V VELENJU
  2.POSEBNE STROKOVNE PODLAGE ZAZIDAVE STARA VAS – JUG
  3.IDEJNI PROJEKT NOVE STAVBE V ŠOLSKEM CENTRU V VELENJU
  4.KONTEJNER KOT PAVILJON

  2006
  1.ZAZIDALNI NAČRT „SMREČNIK“ V MEŽICI
  2.POSEBNE STROKOVNE PODLAGE ZA ZAZIDAVO TREBUŠA
  3.VEČSTANOVANJSKI OBJEKT V ŠOŠTANJU „NOVI DOM“
  4.PRENOVA DIJAŠKEGA DOMA V VELENJU ZA POTREBE MLADINSKEHA HOTELA IN MLADINSKEGA CENTRA
  5.PRENOVA STARE TRGOVINE „ŠTEVFKA“ NA PREVALJAH /NOVA FUNKCIJA: VEČSTANOVANJSKI OBJEKT/
  6.PRENOVA TRGOVSKEGA KOMPLEKSA VA-BA NA PREVALJAH
  7.PAVILJON „POP-BAR“ NA RAVNAH NA KOROŠKEM
  8.POSEBNE STROKOVNE PODLAGE TREBUŠA 1 V VELENJU
  9.IDEJNI PROJEKT VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA V MEŽICI
  10.ŠPORTNI KOMPLEK V VELENJU
  11.STANOVANJSKI KOMPLEKS VELLO D´ORO V LUCIJI
  12.STANOVANJE V LUCIJI /OPREMA/
  13.STANOVANJE V GORICI /OPREMA/
  14.POSLOVNI OBJEKT METAL GLASS V MARIBORU
  15.STANOVANJSKA HIŠA NA MALIJI /PORTOROŽ/
  16.TRŽNICA VELENJE „PREHOD“

  2007
  1.STANOVANJSKA ZAZIDAVA „SELO“ V VELENJU
  2.STANOVANJSKA HIŠA KOŠAK NA RAVNAH NA KOROŠKEM
  3.ZAZIDAVA STANOVANJSKIH HIŠ NA PREVALJAH
  4.VEČSTANOVANJSKI KOMPLEKS „SELO“ V VELENJU
  5.OTROŠKI VRTEC NA PREVALJAH
  6.HIŠA BRITOVŠEK V KAMNICI
  7.HIŠA ŠPANINGER V MARIBORU

  2008
  1.TRGOVINA S ČEVLJI KO-MO NA RAVNAH NA KOROŠKEM
  2.HIŠA FORŠTNER V VELENJU /VABLJENI ARH. NATEČAJ – PRVA NAGRADA
  3.ŠOLSKI CENTER VELENJE VMESNI OBJEKT „GAUDEAMUS“ (VABLJENI ARH. NATEČAJ 2005 – PRVA NAGRADA)
  4.„SONČNO MESTO“ – FORI

  2009
  1.TRGOVINA S ČEVLJI KO-MO TRG SVOBODE NA RAVNAH NA KOROŠKEM
  2.„GAUDEAMUS“ SREDNJEŠOLSKI CENTER V VELENJU
  3.PRENOVA LEKARNE V MEŽICI

  2010
  1.PRENOVA STANOVANJSKE HIŠE „GNAMUŠ “
  2.ZAZIDAVA MEZTER-UIMER V DUISSELDORF-U
  3.MLADINSKI HOTEL V VELENJU
  4.OPPN STARA VAS V VELENJU
  5.UREDITEV OKOLICE SV. EGIDIJA NA RAVNA NA KOROŠKEM
  6.UREDITEV OKOLICE OŠ V MEŽICI

  2011
  1.UPRAVNA STAVBA GG SLOVENJ GRADEC
  2.ZAVAROVALNICA MARIBOR PRENOVA PRITLIČJA CENTRALNE STAVBE V MARIBORU
  3.VHODNI DEL V TELOVADNICO OŠ MEŽICA

  2012
  1.PREUREDITEV STAREGA POKOPALIŠČA V MEŽICI
  2.STANOVANJSKA HIŠA PREMANTURA
  3.LEKARNA MEŽICA OPREMA
  4.GARAŽNA HIŠA NA ČEČOVJU
  5.ZASNOVA TURISTIČNE ZAZIDAVE „SILLY“

  2013
  1.PRENOVA HIŠE KNEZ
  2.HIŠA BOJAN PLIBERG
  3.PRENOVA HIŠE PRITERŽNIK
  4.PRENOVA HIŠE HORVAT

  2014
  1.STANOVANJSKI KOMPLEKS NA LOVRENCU
  2.STANOVANJSKI OBJEKT NA PTUJU
  3.STANOVANJSKO NASELJE „ŠKALE“ V VELENJU
  4.PLANINSKI DOM NA NARAVSKIH LEDINAH
  5.POČITNIŠKA HIŠA NA POHORJU

  2015
  1.PROJEKT MONTAŽNE STANOVANJSKE GRADNJE „MODULA“
  2.PROJEKT TURISTIČNO REKREATIVNEGA CENTRA NA PECI
  3.SPOMINSKI PARK NA STAREM POKOPALIŠČU V MEŽICI
  4.STANOVANJSKI OBJEKT V PREMANTURI

  2016
  1.PRENOVA STANOVANSKO POSLOVNEGA OBJEKTA V GALLIZIEN V AVSTRIJI
  2.OSREDNJA TRŽNICA V MEŽICI
  3.POSLOVNI KOMPLEKS „ŠTIBUH“ V SLOVENJ GRADCU
  4.POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT V STRASS-U V AVSTRIJI

  5.GARAŽNA HIŠA NA ČEČOVJU – RAVNE NA KOROŠKEM

  2017
  1.POČITNIŠKI OBJEKTI NA BLEDU
  2.ZOBOZDRAVSTVENA KLINIKA “G” NA PREVALJAH
  3.ZDRAVSTVENA KLINIKA “SORAL” STRAß-SPIELFELD AVSTRIJA
  4.PSP “KNEZ” NA PTUJU

   

  2018
  1.NATEČAJ TRŽNICA V VELENJU
  2.PRENOVA KULTURNEGA DOMA V VUZENICI
  3.OSREDNJA TRŽNICA V MEŽICI
  4.OPPN – EUR ME53 V MEŽICI
  5.KALVARIJA V RADLJAH OB DRAVI
  6.HIŠA “JANČIČ”

   

  2019
  1.ZOBOZDRAVSTVENA KLINIKA “G” NA PREVALJAH
  2.TURISTIČNI KOMPLEKS “PURESLeben”
  3.HIŠA “V” ST. STEFANER STRASSE, WOLFSBERG