Reference

2023

1. Oprema objekta oranžerije v parku dvorca Dornava / več o projektu »
2. Hiša “K” Arja vas
3. Prenova planinske koče na Naravskih ledinah
4. Promenada v mestu Kidričevo

2022

1. Kulturni dom v Vidmu pri Ptuju / več o projektu »
2. Medgeneracijski center v Vidmu pri Ptuju / več o projektu »
3. Kompleks PURESLeben v Ciringi / več o projektu »
4. OPN Kidričevo PIPP

2021

1. Prenova centralnega mestnega prostora mesta Žiri z gradnjo osrednje mestne tržnice / več o projektu »
2. Prenova oranžerije v parku dvorca Dornava / več o projektu »
3. Trgovski objekt M Sora
4. Prenova lekarne na Ravnah na Koroškem
5. Telovadnica ob OŠ Juričevega Drejška na Ravnah na Koroškem / več o projektu »
6. Hiša “R” v Kamniku

2020

1. Posebne strokovne podlage za revitalizacijo naselja Čečovje na Ravnah na Koroškem
2. Strokovne podlage za revitalizacijo mesta Kidričevo in vizija razvoja / več o projektu »
3. Kulturni center Vuzenica / več o projektu »

2019

1. Zobozdravstvena klinika “G” na Prevaljah
2. Turistični kompleks PURESLeben / več o projektu »
3. Hiša “V”, St. Stefaner Strasse, Wolfsberg
4. Prenova gostinskega kompleksa “Lečnik” na Ravnah na Koroškem / več o projektu »
5. Telovadnica na Čečovju ob šoli Juričevega Drejčka / več o projektu »

2018

1. Natečaj tržnica v Velenju (druga nagrada)
2. Prenova kulturnega doma v Vuzenici / več o projektu »
3. Osrednja tržnica v Mežici / več o projektu »
4. OPPN – EUR ME53 v Mežici
5. Kalvarija v Radljah ob Dravi
6. Hiša “Jančič”

2017

1. Počitniški objekti na Bledu
2. Zobozdravstvena klinika “G” na Prevaljah
3. Zdravstvena klinika “Soral”, Strass-Spielfeld, Avstrija
4. PSP “Knez” na Ptuju

2016

1. Prenova stanovansko poslovnega objekta v Gallizien v Avstriji
2. Osrednja tržnica v Mežici / več o projektu »
3. Poslovni kompleks “Štibuh” v Slovenj Gradcu
4. Poslovno stanovanjski objekt v Strass-u v Avstriji
5. Garažna hiša na Čečovju, Ravne na Koroškem / več o projektu »

2015

1. Projekt montažne stanovanjske gradnje “Modul” / več o projektu »
2. Projekt turistično rekreativnega centra na Peci
3. Spominski park na starem pokopališču v Mežici / več o projektu »
4. Stanovanjski objekt v Premanturi

2014

1. Stanovanjski kompleks na Lovrencu
2. Stanovanjski objekt na Ptuju
3. Stanovanjsko naselje “Škale” v Velenju
4. Planinski dom na Naravskih ledinah
5. Počitniška hiša na Pohorju

2013

1. Prenova hiše Knez
2. Hiša Bojan Pliberg
3. Prenova hiše Priteržnik
4. Prenova hiše Horvat

2012

1. Preureditev starega pokopališča v Mežici / več o projektu »
2. Stanovanjska hiša Premantura
3. Lekarna Mežica oprema / več o projektu »
4. Garažna hiša na Čečovju, Ravne na Koroškem / več o projektu »
5. Zasnova turistične zazidave “Silly”

2011

1. Upravna stavba GG Slovenj Gradec
2. Zavarovalnica Maribor prenova pritličja centralne stavbe v Mariboru
3. Vhodni del v telovadnico OŠ Mežica

2010

1. Prenova stanovanjske hiše “Gnamuš”
2. Zazidava Mezter-Uimer v Duisseldorf-u
3. Mladinski hotel v Velenju
4. OPPN Stara vas v Velenju
5. Ureditev okolice Sv. Egidija na Ravnah na Koroškem / več o projektu »
6. Ureditev okolice OŠ v Mežici / več o projektu »

2009

1. Trgovina s čevlji KO-MO, Trg svobode, Ravne na Koroškem
2. “Gaudeamus” srednješolski center v Velenju / več o projektu »
3. Prenova lekarne v Mežici / več o projektu »

2008

1. Trgovina s čevlji KO-MO na Ravnah na Koroškem
2. Hiša Forštner v Velenju (vabljeni arh. natečaj – prva nagrada)
3. Šolski center Velenje vmesni objekt “Gaudeamus” (vabljeni arh. natečaj 2005 – prva nagrada) / več o projektu »
4. “Sončno mesto” – Fori

2007

1. Stanovanjska zazidava “Selo” v Velenju
2. Stanovanjska hiša Košak na Ravnah na Koroškem
3. Zazidava stanovanjskih hiš na Prevaljah
4. Večstanovanjski kompleks “Selo” v Velenju
5. Otroški vrtec na Prevaljah
6. Hiša Britovšek v Kamnici
7. Hiša Španinger v Mariboru

2006

1. Zazidalni načrt “Smrečnik” v Mežici
2. Posebne strokovne podlage za zazidavo Trebuša
3. Večstanovanjski objekt v Šoštanju “Novi dom”
4. Prenova dijaškega doma v Velenju za potrebe mladinskega hotela in mladinskega centra
5. Prenova stare trgovine “Števfka” na Prevaljah (nova funkcija: večstanovanjski objekt)
6. Prenova trgovskega kompleksa VA-BA na Prevaljah
7. Paviljon “Pop-bar” na Ravnah na Koroškem
8. Posebne strokovne podlage Trebuša 1 v Velenju
9. Idejni projekt večstanovanjskega objekta v Mežici
10. Športni kompleks v Velenju
11. Stanovanjski kompleks Vello d´oro v Luciji
12. Stanovanje v Luciji (oprema)
13. Stanovanje v Gorici (oprema)
14. Poslovni objekt Metal Glass v Mariboru
15. Stanovanjska hiša na Maliji, Portorož
16. Tržnica Velenje “Prehod”

2005

1. Idejno arhitektonska zasnova nadzidave “KSC” v Velenju
2. Posebne strokovne podlage zazidave Stara vas – jug
3. Idejni projekt nove stavbe v šolskem centru v Velenju
4. Kontejner kot paviljon

2004

1. PGD, PZI knjižnica Velenje “Center Nova” (nominirana za Plečnikovo nagrado 2006) / več o projektu »
2. LN stanovanjska zazidava “Stara vas” v Velenju
3. Idejno arhitektonska zasnova doma za ostarele v Velenju
4. Skakalnica Velenje idejno arhitektonska zasnova

2003

1. PGD, PZI avtosalon Knez, Velenje
2. Arhitekturni natečaj za prenovo hotela na Golteh (druga nagrada)
3. Trgovski center Era na Kidričevi v Velenju
4. Hiša “Žlebnik” na Prevaljah
5. Sprememba in dopolnitev “PUP” za občino Mežica
6. LN za stanovanjsko zazidavo “Smrečnik” v Mežici

2002

1. PGD, PZI za izgradnjo Narodnega doma v Mežici
2. PGD, PZI dokumentacija za izgradnjo trgovskega centra na Kidričevi v Velenju
3. Izdelava posebnih strokovnih podlag za spremembo “UN” centralnih mestnih predelov mesta Velenje
4. Strokovne podlage za prenovo tržnice na Cankarjevi v Velenju
5. Arhitekturna zasnova za stanovanjski blok Vis A Vis v Velenju

2001

1. IDP Narodni dom v Mežici
2. Izdelava posebnih strokovnih podlag za zazidavo “Lipa-zahod” v Velenju
3. Izdelava posebnih strokovnih podlag za predvideno zazidavo “Smrečnikovo” v Mežici
4. PGD, PZI hiša “Pečovnik” v Velenju

2000

1. Vabljeni arhitekturni natečaj za prenovo Narodnega doma v Mežici (prva nagrada)

1999

1. Izdelava posebnih strokovnih podlag za zazidavo individualnih stanovanjskih hiš “Dobji dvor” (nosilec naloge: prof. dr. P. Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh.)
2. Izdelava posebnih strokovnih podlag za industrijsko cono “Glančnik” Mežica

1998

1. Vabljeni arhitekturni natečaj za prenovo stare šole v centralnem predelu mesta Ravne na Koroškem za potrebe občinske upravne stavbe (prva nagrada)
2. Izdelava urbanistične delavnice za ureditev centralnih predelov mesta Ravne na Koroškem (naročnik: RS Ministrsvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, nosilec naloge: prof. dr. P. Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh.)
3. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998 (nosilec naloge: prof. dr. P. Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh.)
4. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje občine Mežica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998 (nosilec naloge: prof. dr. P. Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh.)
5. Projektna dokumentacija PGD, PZI za občinsko upravno stavbo na Ravnah na Koroškem

1997

1. Projektna dokumentacija PGD, PZI za poslovno stavbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na Ravnah na Koroškem
2. Izdelava posebnih strokovnih podlag za območje Poljane (naročnik: RS Ministrsvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, nosilec naloge: prof. dr. P. Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh.)
3. Projektna dokumentacija PGD, PZI za avto salon in servis Renault v Velenju (investitor: Avto dom IN d.o.o.)
4. Programsko strokovne podlage za stavbo “Knez” v Mislinji

1995, 1996

1. Vabljeni arhitekturni natečaj za izgradnjo banke v Črni na Koroškem (Ljubljanska banka – prva nagrada)
2. Zunanja ureditev osnovne šole Franca Pasterka Lenarta v Mežici

1994

1. Prenova stare hranilnice na Prevaljah

1993

1. Strokovne podlage za izdelavo ureditvenega načrta centralnih predelov mesta Ravne na Koroškem
2. Strokovne podlage in projektna dokumentacija za prenovo “Karicljeve” hiše v Mežici
3. Prenova kašče na kmetiji “Pecnik” nad Črno na Koroškem

1991, 1992

Naloge izdelane na Zavodu za urbanizem Velenje
Celostna podoba družbe Prostor d.d. (natečaj – prva nagrada)
1. Ureditveni načrt Stari Šalek
2. Zunanja ureditev vhodnega dela v Terme Topolščica